Tipy na výlet

Maková hora

Maková hora

Nad obcí Smolotely, na vrcholku zalesněného kopce nazývaného Maková Hora, se nachází poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, významné poutní místo a jedna z nejkrásnějších ukázek vrcholně barokní architektury citlivě umístěné do krajiny.

Orlická přehrada

K nejvyhledávanějším turistickým a letním rekreačním oblastem v České republice bezpochyby patří vodní nádrž Orlík na horním toku Vltavy. Celková vodní plocha je 24 km čtverečných, hloubka dosahuje až 74 metrů. Díky poloze jsou zde ideální podmínky pro rekreaci.

Zámek Orlík

Zámek Orlík

Původně gotický hrad Orlík byl vybudován na konci skalnatého ostrohu nad levým břehem řeky Vltavy asi šestnáct kilometrů severozápadně od Milevska. Zvláště na severu a severovýchodě, tam, kde dnes voda Orlické přehrady téměř omývá paty zámku, se ještě do konce padesátých let 20. století otevírala hluboká propast.

Hrad Zvíkov

Severně od Písku, v místě soutoku Otavy s Vltavou, táhne se od jihu dlouhý ostroh, který se na svém severním konci rozšiřuje a jehož skalnaté stráně spadají na východě i západě strmě do údolí. Či spíše spadaly, protože údolí bylo ve druhé polovině 20. století zatopeno Orlickou přehradou a ráz krajiny se tak výrazně změnil

Svatá Hora

Svatá Hora

Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří komplex ambitů se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Panny Marie. K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody.

Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram je rozsáhlé muzeum hornictví se skanzenem budov, historickou a geologickou expozicí. Sídlí v Příbrami a její čtvrti Březové Hory, které byly v minulosti mnohokrát významným střediskem důlní činnosti v českých zemích. Jde o největší hornické muzeum v České republice.

Památník Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami je muzeum věnované zejména zdejším pobytům skladatele, který si toto místo značně oblíbil a získával tu inspiraci k tvorbě. Nachází se na západním okraji obce Vysoká u Příbrami mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem.